അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ട്രെയിൻ യാത്ര ഇപ്പോഴും സൗജന്യമാണെന്നും ഈ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നു റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി

0

അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ട്രെയിൻ യാത്ര ഇപ്പോഴും സൗജന്യമാണെന്നും ഈ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നു റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി. ഇതു നിർത്തലാക്കിയെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

2020 മാർച്ച് 6ന് പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലർ പ്രകാരം അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കു ടിക്കറ്റ് വേണ്ട. എന്നാൽ പ്രത്യേകം ബെർത്തോ ചെയർ കാറിൽ സീറ്റോ വേണമെങ്കിൽ പണം നൽകി ബുക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിനു സാധാരണ നിരക്കുതന്നെ നൽകണം.

നിയമം മാറ്റിയെന്ന പ്രചാരണം പരക്കെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. റെയിൽവേ ഇനി പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ളതല്ലെന്നും ഗർഭിണികളിൽ നിന്ന് അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കാത്തതു ഭാഗ്യമെന്നും പരിഹസിച്ച് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

Leave a Reply